Peale t??tlemist

  • Kui toodet j??b j?rgi, sulge kaas hoolikalt. Avatud toode ei talu pikaajalist hoiustamist.
  • Vii vedelad v?rvij??gid ohtlike j??tmete kogumispunkti. T?hjad ja kuivad purgid suunata ringlusse v?i viia pr?gim?ele.
  • Peale v?rvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest v?rv saavutab oma l?pliku k?vaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesuk?sna v?i -lappi.