Enne t??tlemist

  1. Loe alati juhiseid toote etiketilt enne kasutamist.
  2. V?rvitav pind peab olema puhas ja kuiv, ?hutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline ?huniiskus alla 80%. V?rvimise ajal v?ldi tuulet?mbust ja k?rget temperatuuri (?le +28°C).
  3. Uksi v?rvides eemalda v?i kata k?epidemed ning kaitse mittev?rvitavaid pindu. Ust v?rvides paigalda ukse alla kiil.
  4. Profiiliga ust v?rvides, v?rvi k?igepealt sisemised osad ja siis ?mberolevad osad.
  5. T??deldes puidu pinda pooll?bipaistva tootega, s?ltub l?plik toon puidu liigist, k?vadusest ja algsest toonist ning t??tlemise kordade arvust. Tee proovit??tlus!
  6. Kasutades t??tlemiseks pooll?bipaistvat toodet, t??tle pind alati korraga puidus?? suunas, selliselt saavutad ?htlase tulemuse.
  7. Suurel tasapinnal v?id v?rvi kanda pinnale k?igepealt moh??rrulliga ning seej?rel tasanda pintsliga.