Enne töötlemist

  • Tee kindlaks krohvi tüüp, millega on pinda eelnevalt töödeldud, et valida õige värvimissüsteem.
  • Loe alati juhiseid toote etiketilt enne kasutamist.
  • Tee kindalaks krohvpindade seisukord ja paranda ebatasasused.
  • Tee kindlaks, mis värvi on kasutatud eelnevalt värvitud pindadel.
  • Toonierinevuste vältimiseks varu ühte nõusse piisav kogus valmissegatud värvi.
  • Kui oled paremakäeline alusta värvimist paremalt poolt.
  • Kaitse ennast ja pindasid pritsmete eest. Kui toode satub pinnale eemalda värvipritsmed kohe puhta veega.
  • Hea käsitlemistemperatuur on u +15 °C kuni +20 °C ja õhu suhteline niiskus ei tohiks ületada 80%. Täpsemat kasutusjuhendit vaata tootekirjeldusest ja etiketilt.
  • Nõrk lubi- ja tsementkrohv on selline, kus tsementi ei ole üle 20%. Tugev lubi- ja tsementkrohv on selline, kus tsementi on 50%.
  • Lubivärvidega värvimisel sooja ja tuulise ilmaga tuleb tagada värvitava pinna piisav eel- ja järelniisutus.