Peale t??tlemist

  • Temperatuur ja suhteline ?huniiskus m?jutavad kuivamisaega.
  • Kui toodet j??b j?rgi, sulge n?u kaas hoolikalt selliselt, et see l?heks soone sisse. Avatud ja/v?i toonitud toode ei talu pikaajalist hoiustamist.
  • Vii vedelad v?rvij??gid ohtlike j??tmete kogumispunkti. T?hjad ja kuivad purgid suunata ringlusse v?i viia pr?gim?ele.