Peale töötlemist

  1. Kui toodet jääb järgi, sulge kaas hoolikalt. Avatud toode ei talu pikaajalist hoiustamist.
  2. Vii vedelad värvijäägid ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad ja kuivad purgid suunata ringlusse või viia prügimäele.
  3. Jälgi töödeldud pinna seisukorda ja tee vajalikud hooldustöötlused õigel ajal! Päikese poole olevad lõuna- ja läänepoolsed seinad, mis on suurema koormuse all, võivad vajada hooldustöötlust sagedamini kui teised seinad. Katvate värvide puhul on hooldustöötluste vahe pikem kui peitsitud toodetel.