Enne töötlemist

  • Loe alati juhiseid toote etiketilt enne kasutamist
  • Tee kindlaks krohvi tüüp, millega on pinda eelnevalt töödeldud ja tee vajalikud parandused.
  • Tee kindlaks, mis värvi on eelnevalt kasutatud värvitud pindadel.
  • Toonierinevuste vältimiseks varu ühte nõusse piisav kogus valmissegatud värvi.
  • Kui oled paremakäeline alusta värvimist paremalt poolt.
  • Kaitse ennast ja pindasid pritsmete eest. Kui toode satub pinnale eemalda värvipritsmed kohe puhta veega.
  • Soklit värvides jälgi, et maapinna kalle oleks majast eemale.
  • Hea käsitlemistemperatuur on u +15 °C kuni +20 °C ja õhu suhteline niiskus ei tohiks ületada 80%. Täpsemat kasutusjuhendit vaata tootekirjeldusest ja etiketilt.