Peale töötlemist

  • Lase töödeldud pindadel korralikult kuivada. Ainult pinna kuivamisest ei piisa, lõplik kuivamine kestab värvis edasi. Temperatuur ja suhteline õhuniiskus mõjutavad kuivamisaega.
  • Kui toodet jääb järgi, sulge nõu kaas hoolikalt selliselt, et see läheks soone sisse. Avatud ja/või toonitud toode ei talu pikaajalist hoiustamist.
  • Vii vedelad värvijäägid ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad ja kuivad purgid suunata ringlusse või viia prügimäele.