Betoonsoklid

  1. Puhasta pinnad mustusest, tolmust ja sooladest.
  2. Pese hallitanud, sammaldunud jmt pinnad suunaga alt ülespoole puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto lahusega.
  3. Eemalda pinnalt mehaanilisel meetodil, nt. liivapritsiga, kõva ja läikiv tsemendiliimikiht.
  4. Paranda suuremad praod ja süvendid sobiva krohviseguga.
  5. Tee vajalikud tasandamised sobiva tasandusseguga (pahtliga).
  6. Värvi pinnad soklivärviga Hansa Sokkel 2 korda.
  7. Puhasta töövahendid seebi ja veega.