Lubikrohvsoklid

  1. Puhasta pinnad mustusest, tolmust ja sooladest.
  2. Pese hallitanud, sammaldunud jmt pinnad suunaga alt ülespoole puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto lahusega.
  3. Krundi poorsed, palju lupja sisaldavad krohvid  „märg-märjale“ meetodil silikaatkruntvärvi Hansa Silicate Primer ja vee seguga (1:1).
  4. Tee vahevärvimine silikaatkruntvärviga Hansa Silicate Primer, kuhu on lisatud kuni 10 % silikaatvärvi Hansa Silicate. Lase pinnal kuivada käitlemiste vahel vähemalt 12 tundi.
  5. Krundi tugevad krohvipinnad silikaatkruntvärvi Hansa Silicate Primer ja silikaatvärvi Hansa Silicate seguga (1:2). Lase pinnal kuivada vähemalt 12 tundi enne pinnavärvimist.
  6. Värvi silikaatvärviga Hansa Silicate, mida on vedeldatud kuni 10% veega.
  7. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist veega.